88663710

ثبت شرکت در کیش

ثبت سران      با ما تماس بگیرید ...

یکی از مناطق آزاد که می توان در آن شرکت ثبت کرد و از مزایای آن بهره مند شد ، منطقه آزاد کیش می باشد.
ثبت شرکت در کیش مزایای زیادی دارد همچون :
معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برای هر فعالیت اقتصادی
مالکیت خارجی %۱۰۰
حمایت از سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری بدون محدودیت
معافیت گمرگی
ورود و خروج بدون ویزا برای اتباع خا رجی که شرکت ثبت کرده اند .

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکميل شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکميل شده و تمامی صفحات به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان  (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سران: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.
 مراحل ثبت شركت در کیش
– دريافت دفترچه هاي ثبت شركت در کیش از ثبت سران صادره از اداره ثبت شركتها و امضاي صفحات مربوطه توسط كليه اعضاء
– قبل از تكميل دفترچه ها يكسري كپي از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چك نويس تهيه گردد.
– تكميل دفترچه ها پس از تأييد چك نويس
– تعيين نام
– واريز هزينه هاي ثبتي به حساب سازمان منطقه آزاد كيش
– تشكيل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت سران به نمایندگی از متقاضی به شركت سرمايه گذاري جهت دريافت قرارداد صندوق پستي (درصورت گرفتن صندوق پستي)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت ملاصدرا به مديريت بازرگاني و اخذ مجوز موقت فعاليت اقتصادي جهت ثبت شركت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شركتها و دريافت آگهي تأسيس شركت


​​​​​​​

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کیش
۱- دو نسخه شرکتنامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۲- دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۳- دو نسخه اساسنامه که تکميل و تمامی صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکميل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کليه شرکاء و مديران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصيت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود)
۶- تقويم نامه سرمايه غير نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام يا قسمتی از سرمايه به صورت غير نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
۷- فتوکپی مجوز فعاليت فعاليت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کليه مدارک مبنی بر دريافت حق شارژ)
۸- تاييديه هزينه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکميل کليه مدارک
۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (يک جلد دفتر کل و يک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پايانی
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکميل شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکميل شده و تمامی صفحات به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان  (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سران: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.
 مراحل ثبت شركت در کیش
– دريافت دفترچه هاي ثبت شركت از ثبت ملاصدرا صادره از اداره ثبت شركتها و امضاي صفحات مربوطه توسط كليه اعضاء
– قبل از تكميل دفترچه ها يكسري كپي از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چك نويس تهيه گردد.
– تكميل دفترچه ها پس از تأييد چك نويس
– تعيين نام
– واريز هزينه هاي ثبتي به حساب سازمان منطقه آزاد كيش
– تشكيل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت ملاصدرا به نمایندگی از متقاضی به شركت سرمايه گذاري جهت دريافت قرارداد صندوق پستي (درصورت گرفتن صندوق پستي)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت سران به مديريت بازرگاني و اخذ مجوز موقت فعاليت اقتصادي جهت ثبت شركت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شركتها و دريافت آگهي تأسيس شركت
مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئوليت محدود در کیش
۱- دو نسخه شرکتنامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۲- دو نسخه تقاضانامه که تکميل شده و به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۳- دو نسخه اساسنامه که تکميل و تمامی صفحات آنها به امضاء کليه شرکاء رسيده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که تکميل شده و به امضاء شرکاء و مدِران رسِده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کليه شرکاء و مديران شرکت (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصيت حقوقی باشند، به جای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه ارائه شود)
۶- تقويم نامه سرمايه غير نقدی توسط شرکاء (در صورتی که تمام يا قسمتی از سرمايه به صورت غير نقدی باشد، شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد شد)
۷- فتوکپی مجوز فعاليت فعاليت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد. (پیش از ارائه کليه مدارک مبنی بر دريافت حق شارژ)
۸- تاييديه هزينه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکميل کليه مدارک
۹- پلمپ دفتر تجاری شرکت (يک جلد دفتر کل و يک جلد دفتر روزنامه) در مرحله پايانی
مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص درکیش
۱- دو نسخه اظهار نامه که تکميل شده و به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۲- دو نسخه اساسنامه که تکميل شده و تمامی صفحات به امضاء کليه سهامداران رسيده باشد.
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع موسس که به امضاء کليه سهام داران و بازرسان رسیده باشد.
۴- دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره که به امضاء کلیه مدیران رسیده باشد.
۵- فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان  (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود)
۶- گواهی از یکی از بانک های جزیره کیش که حاکی از پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه باشد.
۷- تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
۸- فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مديريت بازرگانی صادر شده باشد.
۹- تاییدیه هزینه های مربوط به ثبت شرکت و درج آگهی پس از تکمیل کلیه مدارک
۱۰- پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت
تذکر مهم با توجه به تجربیات ثبت سران: قبل از تکمیل کردن مدارک باید موافقت امور حقوقی در مورد نام شرکت اخذ شود. به علاوه مدارک ارائه شده حتی الامکان تایپ شود. چنانچه اوراق به صورت دست نویس تهیه شده باشند با خط خوش و خوانا، بدون قلم خوردگی یا لاک گرفتن و با قلم واحد تنظیم گردد.
 مراحل ثبت شركت در کیش
– دريافت دفترچه هاي ثبت شركت در کیش از ثبت سران صادره از اداره ثبت شركتها و امضاي صفحات مربوطه توسط كليه اعضاء
– قبل از تكميل دفترچه ها يكسري كپي از صفحه ۱ تا صفحه ۸ جهت چك نويس تهيه گردد.
– تكميل دفترچه ها پس از تأييد چك نويس
– تعيين نام
– واريز هزينه هاي ثبتي به حساب سازمان منطقه آزاد كيش
– تشكيل پرونده
– مراجعه وکلای ثبت سران به نمایندگی از متقاضی به شركت سرمايه گذاري جهت دريافت قرارداد صندوق پستي (درصورت گرفتن صندوق پستي)
– مراجعه وکیل موسسه ثبت سران به مديريت بازرگاني و اخذ مجوز موقت فعاليت اقتصادي جهت ثبت شركت
– ارائه مجوز موقت به اداره ثبت شركتها و دريافت آگهي تأسيس شركت​​​​​​​

ثبت شرکت در کیش