88663710

ثبت شرکت در انزلی

ثبت سران      با ما تماس بگیرید ...

مراحل ثبت شرکت در منطقه آزاد انزلی


– مشاوره با مشاوران ثبت سران
– مراجعه وکلای ثبت سران به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت پس از درخواست فرد متقاضی
– تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی
– تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
– ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به سایر نهادها جهت اخذ مجوزهای لازم
– ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت سران
– تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
– بررسی و کنترل مدارک توسط ثبت سران و در صورت لزوم تصحیح مدارک
– پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به ثبت سران
– ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها
– پلمپ دفاتر تجاری
– ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار
– ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی
نکات مهم
​​​​​​​

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعالیت می نمایند .
پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی تعیین می شود صورت گرفته و پس ازامضاء نماینده ثبت ملاصدرا  به مهر واحد مذکور ممهور می شود.
در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی
خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
​​​​​​​
​​​​​​​

ثبت شرکت در انزلی